Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan menyemak semula kuantum Simpanan Asas untuk mencapai sasaran minimum simpanan persaraan pada umur 55 tahun, daripada RM196,800 kepada RM228,000 berkuat kuasa 1 Januari tahun depan seperti di dalam jadual di bawah.

kwsp-simpanan-asas-2017-yang-baru

Ahli KWSP akan perlu mempunyai simpanan yang lebih tinggi dalam akaun KWSP mereka untuk layak untuk menyertai Skim Pelaburan Ahli KWSP ke dalam unit amanah

Simpanan Asas akan digunakan sebagai panduan untuk ahli-ahli untuk menentukan jumlah yang dibenarkan untuk dipindahkan untuk pelaburan di bawah skim ini.

Berkuatkuasa 1 Jan tahun depan, kelayakan pengeluaran yang melebihi Simpanan Asas daripada Akaun 1 untuk melabur di bawah Skim Pelaburan Ahli akan meningkat kepada 30% daripada 20% sebelumnya.

Simpanan Asas merujuk kepada jumlah yang dianggap mencukupi untuk menyokong keperluan asas persaraan ahli selama 20 tahun dari usia 55 hingga 75 selaras dengan jangka hayat Malaysia.

Kuantum Simpanan Asas KWSP akaun 1 akan disemak semula dari semasa ke semasa mengikut pencen minimum untuk pekerja sektor awam, atau setiap tiga tahun, yang mana lebih awal, dengan semakan yang terakhir pada tahun 2014.

Memandangkan kos sara hidup, jangka hayat yang lebih panjang dan kadar inflasi yang lebih tinggi, KWSP telah membuat keputusan untuk menyemak semula Simpanan Asas ke atas untuk RM228,000 daripada RM196,800

Simpanan asas baru ini adalah berdasarkan pencen minimum untuk pekerja sektor awam, yang telah dinaikkan daripada RM820 kepada RM950 sebulan dari usia 55 hingga 75.

Dengan kata lain, seorang pesara swasta akan menghabiskan simpanan RM 228,000 pada umur 75 tahun dengan perbelanjaan RM 950 sebulan.

Soalan seterusnya ialah, bolehkah pesara hidup selesa dengan wang belanja RM 950? Jelas sekali KWSP sahaja tidak mencukupi untuk persaraan.

Anda perlu ada pelbagai sumber pendapatan apabila bersara kelak. Rumah sewa, simpanan emas dan unit amanah akan dapat menampung ‘shortfall’ daripada simpanan KWSP.

Skim pelaburan Ahli KWSP ke dalam unit amanah bertujuan untuk menyediakan ahli dengan pilihan meningkatkan simpanan persaraan mereka dengan meletakkan sebahagian daripada simpanan KWSP dalam Akaun 1 untuk dilaburkan dalam dana unit amanah diuruskan oleh pengurus dana dilantik oleh KWSP.

Sebelum menyertai skim ini, ahli-ahli KWSP perlu membaca prospektus untuk memahami sepenuhnya produk pelaburan dan perlu mendapatkan nasihat penasihat kewangan profesional.

Sekian,

Elias Abllah, Personal Finance

Sumber : The Star Online

Free E Book 58 pages ‘Panduan Pelaburan Unit Amanah’

Register segera untuk kami whatsapp E Book ini

Simpanan Asas KWSP Januari 2017
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *